Alle bezoekers en gebruikers van de BEATUM website zijn onderworpen aan deze tekst met ons privacy beleid. BEATUM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De website van BEATUM kan links bevatten naar andere websites of gelinkt worden vanuit andere websites. Het privacy beleid van BEATUM is niet van toepassing op deze andere websites maar enkel op de website van BEATUM. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy gebruiken of de inhoud van websites die gelinkt zijn aan onze website.

BEATUM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens BEATUM toegang hebben tot uw gegevens zijn, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding.

Door gebruik te maken van de op onze internetsite aangeboden diensten geeft u toestemming voor de verwerking van uw op de BEATUM internetsite verzamelde persoonsgegevens. BEATUM zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de BEATUM organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht wordt op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail plaatst en/of andere diensten binnen de BEATUM internetsite aanvraagt, is het mogelijk dat BEATUM uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten. Berichten die u verstuurt naar anderen via onze website, bijvoorbeeld via 'Contact', zullen het door u opgegeven e-mail adres bevatten en deze zal zichtbaar zijn voor de ontvanger van het bericht.

De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en de e-mail correspondentie die u met ons uitwisselt, vinden plaats via een onbeveiligde verbinding (geen encryptie). Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door buitenstaanders een risico is. In het geval van verlies of misbruik door derden kunt u ons hiervoor niet aansprakelijk stellen.